Agunnarydsstiftelsen

Åstadkommen nytta

Sommarfesten 2016

Nu ligger snart sommaren bakom oss, och vi kan blicka tillbaka på en sommarfest som vi faktiskt lyckades ro iland. En sommarfest vi är mycket stolta att vi lyckades genomföra! Från det att vi väl bestämde oss för att köra – då som en festkommitté som tänkte att om inget annat ordnar vi en fest […]

Sommarfesten 2016 Läs mer »

Renovering av Angshults Rastplats

Angshults rastplats med vindskydd och andra arrangemang har varit i bruk i 8 år och har med hög mysighetsfaktor blivit ett populärt tillhåll för lokalt folk och mera långväga besökare. Men plötsligt sviktade de århundradegamla stenmurarna, och renovering var nödvändig med omfattande och kostnadskrävande stenarbeten och andra åtgärder. Agunnarydsstiftelsen beslutade stödja insatserna och nu välkomnar

Renovering av Angshults Rastplats Läs mer »