Agunnarydsstiftelsen

Temaarbete ”Agunnarydskolans länder”

Under höstterminen har alla barn och elever på Agunnarydsenheten arbetat med temat. ”Agunnarydskolans länder”. Förskolan har arbetat med tema Nalle Puh.
Idén till arbetet med Agunnarydskolans länder fick vi av vår vikarierande rektor Birgitta Holmberg.

Vi började med att inventera vilka länder barn, elever eller personal hade någon anknytning till. Vi kom fram till sju länder. Dessa var Sverige, England, Island, Iran, Lesotho, Spanien och Slovenien. Barnen delades upp i sju grupper med en personal i varje grupp. Eleverna i F-klass till åk 3 arbetade med länderna Sverige, Iran och Lesotho. De äldre eleverna fick ta hand om Spanien, England, Island och Slovenien.
Vi har arbetat 2 lektioner/vecka i 8 veckor. Eleverna talade om vad de visste om sitt land och vad de ville veta mer om. Därefter fick de se faktafilmer och läsa texter om landet. Personalen fick leda och styra arbetet en del i början men efter hand kunde eleverna själva ta mycket ansvar och bestämma vad de ville gå vidare med.

I detta arbete har vi fått in de flesta av skolans ämnen. Barnen har arbetat både praktiskt och teoretiskt inom NO och SO, svenska, matte, bild, teknik, musik och engelska. Eleverna i Spanien-gruppen har också haft slöjd då de har sytt alla sju ländernas flaggor, allt under ledning av textillärare Susanne Bengtsson.

I arbetet har eleverna också fått träna de fem förmågorna som finns i läroplanen:
– Analysförmåga
– Kommunikativ förmåga
– Begreppslig förmåga
– Procedurförmåga
– Metakognitiv förmåga

Eleverna har upplevt temaarbetet som väldigt roligt, de har sett fram emot lektionerna och gärna velat arbeta extra.
Temaarbetet avslutades med ett öppet hus och utställning av alla elevarbeten den 24 oktober. Utställningen började i förskolan där man kunde se resultatet av deras Nalle Puh-tema.
Eftersom det också var FN-dagen hade vi en avslutande samling i gymnastiksalen där eleverna fick läsa delar av barnkonventionen och sjunga.
Det fanns också möjlighet att köpa fika av årets sexor som samlade in pengar till vårens skolresa.
Under hela lördagen visade eleverna stolthet och glädje över sina arbeten och sin skola. De agerade värdar på ett proffsigt sätt och berättade om sina länder.
Vid den avslutande samlingen visade de prov på en otrolig sångarglädje och förmåga att läsa högt och tydligt så att budskapet gick fram.