Agunnarydsstiftelsen

Beviljade anslag

Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Agunnarydsritten 2024

Växjö Distansryttarklubb beviljas 150 000 kr i bidrag till genomförandet av Agunnarydsritten 2024...

Nya bordsskivor till bygdegården 

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 30 570 kr i bidrag för inköp av nya bordsskivor.  Kontakt:...

Kommunikationsbidrag Sockenrådet 

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 66 600 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form...

Guldkant för Agunnaryds pensionärer 

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till...

Luciakläder till skolan 

Agunnarydskolan beviljas 3200 kr i bidrag för inköp av klassuppsättning av luciakläder. Bidraget...

Vill du söka bidrag för att utveckla Agunnaryd?