Agunnarydsstiftelsen

Kontakt

E-POST

info@agunnarydsstiftelsen.se

TEL:

POSTADRESS

Agunnarydsstiftelsen
Lammakulla Östergård 1
341 77 AGUNNARYD

Agunnarydsstiftelsens styrelse och övriga uppdrag

Bengt Nilsson

Ordförande (2011-) AGUNNARYD

Heidi Åsland

Vice ordförande (2011-) AGUNNARYD

Mikael Andersson

Kassör (2011-) AGUNNARYD

Josefin Granrot

Ledamot (2020-) AGUNNARYD

Lars Danielsson

Ledamot (2018-) AGUNNARYD

Stig Petersson

Lekmannarevisor (2019-) AGUNNARYD

Michael Brunosson

Aukoriserad revisor, KPMG BOX 857 341 18 LJUNGBY