Agunnarydsstiftelsen

Ansökan

Agunnarydsstiftelsen beslutar om bidrag och/eller lån baserat på hur projektet/aktiviteten/investeringen förhåller sig till Stiftelsens ändamålsparagraf. Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryd.

Stiftelsen lägger särskilt stor vikt i att sökande kan uppvisa engagemang i form av eget kapital, ideella arbetsinsatser eller annan medfinansiering. Sökande förväntas också hålla nere kostnaderna samt förhindra oförutsedda utgifter, detta kan t.ex. göras genom att ta in offerter, expertutlåtande eller andra jämförelser.

Stiftelsen ska enligt ändamålet främja arbetstillfällen i bygden, därför kan lokala entreprenörer/leverantörer med fördel prioriteras förutsatt att det är en rimlig kostnadsbild. Det är sökande som ansvarar för val av entreprenör/leverantör utifrån aspekter som trygghet, kvalitet och kostnad.

Läs mer om Agunnarydsstiftelsen!