Agunnarydsstiftelsen

Beviljade anslag

Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Guldkant för Agunnaryds pensionärer 

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget kan t.ex. användas till...

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2022 

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr. Bidraget ska användas till...

Agunnarydsritten 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med...

Kia’s fotvård

Kia’s fotvård, Kerstin Grundahl, beviljas 20 000 kr i bidrag för marknadsföring samt diverse...

Familjedag vid bygdegården 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en...

Vill du söka bidrag för att utveckla Agunnaryd?