Agunnarydsstiftelsen

Beviljade anslag

Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Invigningskalas för aktivitetshus och brandstation 

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 100 000 kr i bidrag som delfinansiering av ett...

Familjedag vid bygdegården 2023

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en...

Studieresa för klass 6 

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar...

Agunnarydsritten 2023

Växjö Distansryttarklubb beviljas upp till 30 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med...

Marknadsföring av Styled by Ellen 

Styled by Ellen, Ellen Schultz, beviljas 20 000 kr i bidrag för marknadsföring samt diverse...

Vill du söka bidrag för att utveckla Agunnaryd?