Agunnarydsstiftelsen

Beviljade anslag

Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

Studieresa för klass 6

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar...

Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader relaterat till kommunikation i form...

Aktivitetshuset

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds Skytteförening och Agunnaryds...

Visningskupa biodling

Agunnaryds Biodlarförening beviljas 30 000 kr i bidrag för omkostnader för att bygga en visningskupa...

Solceller bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 175 000 kr i bidrag samt 175 000 kr i lån för delfinansiering...

Vill du söka bidrag för att utveckla Agunnaryd?