Agunnarydsstiftelsen

Beviljande anslag

Luciakläder till skolan 

Agunnarydskolan beviljas 3200 kr i bidrag för inköp av klassuppsättning av luciakläder. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.   Kontakt: Gunilla Lennartsson, Agunnarydskolan 

Hybridbutik med ny inredning

Agunnaryds Lanthandel AB beviljas 240 000 kr till investeringar i teknik för att skapa en hybridbutik med ökade öppettider, Dessutom ska investeras i ny inredning.  Kontakt: Lars Kindesjö, Agunnaryds Lanthandel AB