Agunnarydsstiftelsen

Renovering Tjurkö Kvarn 

Hembygdsföreningen beviljas ett bidrag på upp till 126 600 kr, samt ett lån på 268 200 kr. 

Kontakt: Torsten Nilsson, Agunnaryds Hembygdsförening