Agunnarydsstiftelsen

Hjärta Agunnaryd

Agunnarydsstiftelsen satsar 200 000 kr på projektet ”Hjärta Agunnaryd”. Projektet avser att placera ut ca 10 st hjärtstartare på strategiska platser i Agunnaryd. Hjärtstartarna ska placeras lätt tillgängligt för alla i avsedda värmeskåp utomhus, t.ex. på hus- eller ladugårdsväggar. När olyckan är framme behöver vi hjälpas åt! Inom projektet kommer det också genomföras D-HLR-utbildningar samt samordning av registrering till tjänsten SMS-livräddare. Målet är att det ska finnas minst 50 st SMS-livräddare i Agunnaryd socken. Projektet ”Hjärta Agunnaryd” är en samverkan mellan SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds LRF-avdelning, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn Noréns Säkert AB samt Agunnarydsstiftelsen.