Agunnarydsstiftelsen

Vi möts igen!

I pandemins spår behöver vi inom Agunnaryds föreningar mötas igen – men vi ska träffas på ett säkert sätt utan att tränga ihop oss mer än nödvändigt.

Från nu (22 nov) och under hela 2022 erbjuder sig Agunnarydsstiftelsen att betala hyran när Agunnaryds föreningar har protokollförda möten i församlingshemmet eller bygdegården. Detta administreras genom att uthyrarna fakturerar stiftelsen direkt – ingen ansökan behövs. När ni bokar lokalen så uppge att det är ett möte där stiftelsen betalar hyran.

Erbjudandet gäller till alla föreningar i Agunnaryd vid t.ex. styrelsemöte, årsmöte, samverkansmöte eller arbetsgruppsmöte (dock ej religiösa eller partipolitiska föreningar som enligt stiftelsen stadgar inte kan erhålla stöd). I de fall det förekommer inköpt fika/mat förutsätts det att föreningen köper det från lanthandeln eller annan lokal aktör.

Genom att använd våra gemensamma lokaler och handla lokalt bidrar vi alla med att utveckla vårt Agunnaryd!