Agunnarydsstiftelsen

Förbättringar och tillgänglighetsanpassning bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 180 000 kr för förbättringar och tillgänglighetsanpassning i lokalen, såsom akustikplattor för förbättrad ljudmiljö, ny ljud- och bildanläggning i stora salen samt diverse snickeri- och målningsarbeten.