Agunnarydsstiftelsen

Chromebook till årskurs 3

Agunnaryds skola får ett bidrag på 16 000 kr för inköp av Chromebooks elevdator till årskurs 3.

Bakgrund: År 2016 finansierade Agunnarydsstiftelsen ett pilotprojekt där elever i Agunnarydskolans klass 4-6 fick varsin Chromebook att använda i undervisningen. Pilotprojektet fall väl ut och sedan dess tillhandahåller Ljungby kommun Chromebooks till alla elever i årskurs 4-6. Då Agunnarydskolan bedriver undervisning gemensamt för klass 3-4 beviljas nu bidrag så att även årskurs 3 har tillgång till elevdatorer för att underlätta undervisningen.