Agunnarydsstiftelsen

Förlustgaranti sommarfesten

Agunnaryds Kolarförening har fått ett förlustbidrag på 112 000 kr för att täcka förlusten i samband med Agunnaryds Sommarfest 2017.