Agunnarydsstiftelsen

Förstudie gym och utbyggnad klubbstuga

Agunnaryds Idrottsförening har beviljats ca 18 000 kr i bidrag för att täcka kostnader för konsult i samband med förstudien kring gym och utbyggd klubbstuga.