Agunnarydsstiftelsen

Internationell profil på Agunnaryds skola och förskola

Visionen för den internationella profilen på Agunnaryds förskola och skola lyder ”Vi skall ge våra barn och elever verktyg att möta världen”. Agunnarydskolan har ett fantastiskt stöd från agunnarydsborna och Agunnarydsstiftelsen. Det stödet hjälper oss att genomföra många av de aktiviteter och idéer som vi vill förverkliga.

Agunnaryds förskola och f-6 skola ligger i kyrkbyn ett stenkast från lanthandeln. Vi utgör en trygg liten enhet där vi känner varandra, arbetar nära barnen och alla barn blir sedda. Förskolan och skolan har en fin utemiljö med närhet till skog, mark och sjö. Här har vi fantastiska möjligheter att utveckla barnens nyfikenhet och lust att lära i en ren och stimulerande miljö.

Men våra barn och elever ska inte bara förberedas för ett liv i vår trygga lilla församling. De behöver verktyg för att möta världen. Sedan hösten 2014 arbetar vi därför med en internationell profilering där eleverna tillägnar sig de verktyg som krävs för att möta världen.

Ett av de viktigaste verktygen är språkkunskaper. Barn är av naturen nyfikna på nya språk. Sedan ett par år så har vi valt att introducera engelska tidigare. Barnen börjar leka in engelskan redan i förskolan genom rim, ramsor och sånger. När de sedan börjar skolan så arbetar vi mer strukturerat med läromedel och schemalagd undervisning, men vi ser också till att smyga in engelskan i många moment av verksamheten. På Agunnarydskolan har vi exempelvis en engelskaruta på skolgården där engelskan kan lekas in. Vi har också en matsedel på engelska och på många andra sätt ger vi eleverna engelskan i vardagen så att den får utgöra en naturlig del av elevernas skoldag.

En annan viktig del av profileringen är att vi ser till att betona ett internationellt perspektiv i all undervisning. Internationella utblickar och jämförelser vävs in i lektionerna för att stimulera elevernas nyfikenhet på och kunskap om världen.

För att veta att vi gett eleverna rätt verktyg måste vi låta eleverna få komma ut i världen, men också att vi låter världen komma till dem. Det gör vi genom att ta chansen att emellanåt lämna vår socken, samt att ofta ta emot gäster hos oss. Varje år, med start 2015, åker årskurs sex på skolan till England.

Eftersom Agunnaryd är A:et i IKEA så har vi fina kontakter med IKEA som gärna kommer till vår socken för att besöka rötterna till IKEA:s företagskultur och värderingar. Vi har bland annat haft besök av en grupp från Kina och klass 4-6 har lussat för Ikeamedarbetare från Storbritannien och Schweiz.