Agunnarydsstiftelsen

Synliggörande av internationell profil på skolan

Agunnarydsskolan har fått ett bidrag på 25 000 kr för att synliggöra för elever och förskolebarn att de går på en skola/förskola med internationell profil. Personalen på skolan har beslutat att starta en internationell profil på skolan med start hösten 2014. Visionen för den internationella profilen på Agunnaryds skola och förskola är ”Vi ger barnen och eleverna på Agunnarydsskolan verktyg för att möta världen”.