Agunnarydsstiftelsen

Nya badbryggor till Stockaland

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 50 000 kr för att tillsammans med Föräldraföreningen anskaffa nya bryggor till badplatsen Stockaland.