Agunnarydsstiftelsen

Samordnare av den internationella profilen på Agunnaryds skola och förskola

Att utveckla och anpassa skolan inför framtiden är en förutsättning för att skapa ett bärkraftigt elevunderlag. I samband med skolstarten höstterminen 2014 startade Agunnaryds skola och förskola en Internationell profil. På skolan är läraren Anders Johansson utsedd till samordnare för den Internationella profilen, denna samordning finansieras fram till och med 20150630 med ca 60 000 kr.