Agunnarydsstiftelsen

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 58 125 kr i bidrag delfinansiering av projektet att installera brandvarningssystem i Agunnaryds Hembygdsgård, Agunnaryds Bygdegård, Mangårdsbyggnaden på Marsholm samt i Brandgaraget. Husen är på olika sätt värdefulla för byn, och även om de skulle gå att bygga upp igen (vissa är dock helt oersättliga) så skulle det drabba byn hårt om de brinner och inte kan användas. Om larm utlöser kommer Agunnaryds Frivilliga Brandvärn samt utvalda kontaktpersoner för respektive fastighet få ett SMS för att sedan genomföra kontroll och eventuellt larma vidare vid behov.