Agunnarydsstiftelsen

Agunnaryds sommarfest 2019

Agunnaryds Sockenråd beviljas ett bidrag på 58 000 kr som täckning för kostnader för scen, ljud och ljus som behövs för att genomföra Agunnaryds Sommarfest 2019.