Agunnarydsstiftelsen

Tillbyggnad bygdegården

Agunnaryd Invest AB lämnar ett bidrag på 1 400 000 kr för tillbyggnad av Agunnaryds Bygdegård, etapp 1 “bakom scenen”. Utöver bidraget lämnar Agunnarydsstiftelsen ett lånelöfte på upp till 600 000 kr. Dessutom reserverar Agunnarydsstiftelsen 700 000 kr i bidrag för etapp 2 “köket”. Löftet om bidrag för etapp 2 gäller under förutsättning att bygdegårdsföreningen beviljas bidrag från Ljungby kommun och Boverket.