Agunnarydsstiftelsen

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

Många bränder startar i liten skala. Kan vi i tidigt skede upptäcka rökutveckling finns större chans att minimera skadan och rädda byggnaderna som har stor betydelse för Agunnaryd. Vi har flera allmänna lokaler som på olika sätt värdefulla för byn, och även om de skulle gå att bygga upp igen (vissa är dock helt oersättliga) så skulle det drabba byn hårt om de brinner och inte kan användas.

Genom att installera brandvarningssystem i våra allmänna lokaler ökas tryggheten i Agunnaryd. Brandvärnet agerar nu tillsammans med kontaktpersoner för respektive byggnad som ”larmcentral” för brandvarningssystemet genom att få SMS vid eventuellt brandlarm. På detta sätt har vi skapat oss automatiska brandlarm med lokal åtgärd. Vid konstaterad brand kommer vi larma via SOS 112, men brandvärnet är då redan på rull och kan spara värdefull tid.

Projektet är ett samarbete mellan flera olika aktörer i byn (de olika fastighetsägarna och brandvärnet), en ökad samverkan mellan våra föreningar är en stor fördel. I dagsläget har larm installerats i Bygdegården, stora huset på Marsholm, samt i brandgaraget. Inom kort kommer även Hembygdsstugan att anslutas.

Grundpaketet i varje larmanläggning är finansierat genom bidrag från Agunnarydsstiftelsen, men respektive fastighetsägare har bekostat en del av larmet själva. Bygdegårdsföreningen har även fått ett bidrag från Länsförsäkringar. Varje fastighetsägare står för driftskostnader samt underhåll. Värt att notera är även att projektet innehåller flera ideella delar, t.ex. kommer brandvärnet som ta emot och kontrollera larmen på ideell basis. John Westin på Westec är den som installerat larmen och kan kommer att bidra med support på ideell basis. I grundpaketet kommer också visst skydd för inbrott eftersom kamerorna som ansluts också indikerar rörelse, utöver det kan också ägarna till de berörda lokalerna komplettera med ökat inbrottskydd.

Denna ansökan är ett samarbete mellan Hembygdsförening, Bygdegårdsföreningen, Heurlinska stiftelsen, Westec Larm och samordnas av Agunnaryds Frivilliga Brandvärn. I nästa steg vore också önskvärt att se över möjligheten att koppla in befintliga larmanläggningar i t.ex. lanthandeln, skolan, kyrkan och församlingshemmet så att även de skickar larm till brandvärnet vid eventuellt brandlarm.