Agunnarydsstiftelsen

Glorious future, have a nice visit to England

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydsskolan. Genom ert goda arbete inom den internationella profilen har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni redigt ska få chans att testa era ”verktyg för att möta världen” vill Agunnarydsstiftelsen bjuda er på en studieresa till England.