Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening får ett bidrag på max 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en aktivitet i samband med Familjedag vid Bygdegården den 6 juni. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.