Agunnarydsstiftelsen

Studieresa till London

Glorious future. Have a nice visit in England! Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som till sommaren avslutar sin tid på Agunnarydsskolan. Genom deras goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” bjuder Agunnarydsstiftelsen dem på en studieresa till England med ett bidrag på 74 000 kr.