Agunnarydsstiftelsen

Ny läktare och utökning av parkering vid Ekvallen

Agunnaryds IF har fått ett bidrag på ca 38 000 kr för iordningställandet av läktare och parkering vid Ekvallen.