Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Nya lärmiljöer på skolan

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med...

Tröjor till träningsglada barn

Vi i Agunnaryds IF fick för andra året i rad möjlighet att via bidrag...

SPF:s 60-års kalas

Kalaset hade vi den 1/9-21 kl 13.00 i Agunnaryds bygdegård. Vi tog...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Välkommen till Agunnaryd

Invånarantalet i Agunnaryd har sedan 2015 ökat med 7 %. Många av de...

Slutredovisning av Agunnaryds Fiberprojekt

Agunnaryds LRF-avdelningen har nu glädjen att konstatera att vi kan...

Renoverat kök i bygdegården

Agunnaryds Bygdegård har nu ett nytt och modernt kök efter att det...

Installation av larm i lanthandel

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening beviljas 38 000 kr...

Välkommen till Agunnaryd

Agunnaryds Sockenråd beviljas 17 032 kr i bidrag som ska täcka...

Elmtåsa Ängslada

Föreningen Elmtåsa Ängslada beviljas 10 000 kr i bidrag för att...

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2020

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr...

Agunnarydselever upplever Stockholm

Agunnarydskolans Föräldraförening beviljas 45 591 kr för att...

Distansundervisning på Agunnarydsskolan

I en extraordinär situation där elever måste vara hemma från skolan...

Marknadsföring lanthandeln

Lanthandeln i Agunnaryd AB beviljas 47 400 kr i bidrag för att...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?