Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Kias fotvård

Kias Fotvård – marknadsföring, utrustning och förbrukningsvaror ...

Nya skyltar vid väg 124

ALEF vill tacka för finansieringen av nya skyltar  vid väg 124.  Att...

Välkomstkassen

Agunnaryds sockenråd välkomnar nyinflyttade bybor till Agunnaryd...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

SPF:s 60-års kalas

Kalaset hade vi den 1/9-21 kl 13.00 i Agunnaryds bygdegård. Vi tog...

Agunnaryds Annonsblad

Det finns ett stort behov av att sprida information i bygden. ...

Utveckling av lärarmiljöer på skolan

Agunnarydsstiftelsen eftersträvar att tillsammans med Ljungby kommun...

Nystart av Agunnaryds annonsblad

Agunnaryds Sockenråd beviljas 50 000 kr i bidrag för omkostnader för...

Projektpeng sockenrådet

Agunnaryds Sockenråd beviljas 6000 kr (varav 3000 kr kommer från...

Marknadsföringsbidrag aktiv rehab Sund Hund

ARSH – Aktiv rehab sund hund beviljas 5000 kr i bidrag till...

Träningsglada barn AIF

Agunnaryds IF beviljas 8 000 kr i bidrag för att för att skapa...

Nybyggnation brandgarage

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 1,4 miljoner kronor i bidrag...

Efterskänkt lån lanthandeln

Som ett corona-stöd efterskänker Agunnarydsstiftelsen ett lån på 300...

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2021

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?