Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Nya brandgaraget

Efter flera års diskussioner, planering, projektering och byggnation...

Familjefest 2022

TACK till alla Er som kom förbi Bygdegården idag på Familjedagen för...

Ljud och bild i bygdegården

Agunnaryds bygdegårdsförening har numera en modern ljud- och...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Solceller bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 175 000 kr i bidrag samt 175...

Festligheter för världens barn

Agunnaryds Röda Kors-krets beviljas 3000 kr i bidrag för omkostnader...

Nya skyltar vid väg 124

ALEF vill tacka för finansieringen av nya skyltar  vid väg 124.  Att...

Renovering omklädningsrum i klubbstugan 

Agunnaryds Idrottsförening beviljas 471 554 kr i bidrag samt ett lån...

Välkomstkassen

Agunnaryds sockenråd välkomnar nyinflyttade bybor till Agunnaryd...

Agunnarydsritten 2022 

Det var den första distansrittstävlingen (ridsport) som arrangerades...

Nya skyltar för lanthandeln

ALEF beviljas 24 690 kr i bidrag för kostnader för lanthandelns nya...

Slutförd förstudie brandgarage och aktivitetshus

Brandvärnet har under flera år arbetat med att skapa förutsättningar...

Karlskronaresa med årskurs 6 vårterminen 2022 

Tack vare stiftelsens bidrag kunde vi avsluta åren på Agunnarydskolan...

Nya lärmiljöer på skolan

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?