Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Agunnarydsritten 2023

Tävlingen gick av stapeln den 4 mars. Vi hade 29 startande från...

Hjärta Agunnaryd

Under 2021 och 2022 har ca 130 personer i Agunnaryd gått HLR-kurs i...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Familjedag vid bygdegården 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till...

Studieresa för klass 6

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i...

Nya brandgaraget

Efter flera års diskussioner, planering, projektering och byggnation...

Familjefest 2022

TACK till alla Er som kom förbi Bygdegården idag på Familjedagen för...

Ljud och bild i bygdegården

Agunnaryds bygdegårdsförening har numera en modern ljud- och...

Annonsblad, hemsida samt välkomstkassar

Agunnaryds Sockenråd beviljas bidrag på 83 000 kr för kostnader...

Aktivitetshuset

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn, SPF Seniorerna Agunnaryd, Agunnaryds...

Visningskupa biodling

Agunnaryds Biodlarförening beviljas 30 000 kr i bidrag för...

Kias fotvård

Kias Fotvård – marknadsföring, utrustning och förbrukningsvaror ...

Solceller bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 175 000 kr i bidrag samt 175...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?