Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Aktivitetshus1 och brandstationen är nu klart!

Efter flera års arbete med många ideella timmar och stora...

Familjedag bygdegården

Den 6 juni blev som vanligt en uppskattad dag av både gamla och unga...

Tröjor till träningsglada barn

Agunnaryds IF kunde tack vare stöd från stiftelsen även i år förse...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Invigningskalas för aktivitetshus och brandstation 

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 100 000 kr i bidrag som...

Familjedag vid bygdegården 2023

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till...

Studieresa för klass 6 

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i...

Agunnarydsritten 2023

Växjö Distansryttarklubb beviljas upp till 30 000 kr i bidrag för...

Marknadsföring av Styled by Ellen 

Styled by Ellen, Ellen Schultz, beviljas 20 000 kr i bidrag för...

Agunnarydsritten 2023

Tävlingen gick av stapeln den 4 mars. Vi hade 29 startande från...

Guldkant för Agunnaryds pensionärer 

Agunnaryds SPF Seniorerna beviljas ett bidrag på 25 000 kr. Bidraget...

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2022 

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr...

Hjärta Agunnaryd

Under 2021 och 2022 har ca 130 personer i Agunnaryd gått HLR-kurs i...

Agunnarydsritten 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?