Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Inga inlägg hittades.
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Utställningen ”utan en tråd”

Projektgruppen ”Utan en Tråd” har fått ett bidrag på 20 000 kr som...

Barnaktivitet vid Agunnaryds lanthandel

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har fått ett...

Inspelningsapparatur till Hembygdsföreningen

Agunnaryds Hembygdsförening har fått ett bidrag på ca 8 000 kr för...

Renovering av bygdegårdens ventilation m.m.

Som en delfinansiering av bygdegårdens renovering av ventilation samt...

Övernattning finnstugan för Agunnaryds elever

Agunnarydsskolans Föräldraförening har fått ett bidrag på 5 000 kr...

Utrustning till servicerum lanthandeln

I samband med utbyggnad av café och servicerum tillkom ytterligare...

Attraktiv idrottsplats

Agunnaryds Idrottsförenings har fått ett bidrag på ca 255 000 kr för...

Ungdomarna tog biobussen till Växjö

Agunnaryds ungdomar arrangerade själva en resa till Växjö för att gå...

Filmkväll på jullovet

Sockenrådet har fått ett bidrag på 1 000 kr till en jullovsaktivitet...

Smidiga tält till Agunnaryds föreningar

Agunnaryds Bygdegårdsförening har fått ett bidrag på ca 15 000 kr för...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?