Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Sommarfesten 2016

Nu ligger snart sommaren bakom oss, och vi kan blicka tillbaka på en...

Renovering av Angshults Rastplats

Angshults rastplats med vindskydd och andra arrangemang har varit i...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Synliggörande av internationell profil på skolan

Agunnarydsskolan har fått ett bidrag på 25 000 kr för att synliggöra...

A-öl, en pilotstudie inom A-ölskonsortiet

A-ölkonsortiet vill undersöka och i skrift sammanställa...

C-körkort till frivillig brandman

Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge Agunnaryds Frivilliga...

Stöd till områden i socknen där fiberutbyggnaden blir dyrast

LRF:s fiberavdelning har fått ett stöd på 500 000 kr för att kunna...

Sockenrådets sponsringsfond

Agunnaryds Sockenråd har fått ett bidrag på 20 000 kr för att genom...

Projektering av ombyggnad av bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening har fått ett bidrag på 106 000 kr som...

Handdator lanthandeln

Agunnaryds Lanthandel har fått ett bidrag på ca 4 000 kr som...

Kryddad vardag på Agunnaryds skola och förskola

För att stimulera nytänkande kring projekt, investeringar eller...

Större café och service i Lanthandeln

Vi har investerat 650 000 kr som delfinansiering av Agunnaryds...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?