Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Slutredovisning av Agunnaryds Fiberprojekt

Agunnaryds LRF-avdelningen har nu glädjen att konstatera att vi kan...

Renoverat kök i bygdegården

Agunnaryds Bygdegård har nu ett nytt och modernt kök efter att det...

Familjedag 2019

Under nationaldagen hölls den traditionsenliga familjedagen vid...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Pappa kapsyl i bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på ca 1 500 kr som...

Markarbeten vid idrottsplatsen

Agunnaryds IF beviljas 73 000 kr i bidrag som kostnadstäckning för...

Agunnaryds hemsidor

Agunnaryds Allehanda har beviljats ca 3 000 kr för kostnader kopplat...

Fiberprojektet är klart!

Den 19 maj 2011 hölls det första stormötet angående fiberutbyggnad i...

Agunnaryds nya brandbil

Agunnaryd har numera två brandbilar då vi investerat i en ny liten...

Familjedag vid Bygdegården

Under den mulna nationaldagen hölls den traditionsenliga familjedagen...

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

Många bränder startar i liten skala. Kan vi i tidigt skede upptäcka...

Tillbyggnad bygdegården

Agunnaryd Invest AB lämnar ett bidrag på 1 400 000 kr för tillbyggnad...

Brandbil

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 250 000 kr i bidrag samt 200...

Glorious future. have a nice visit in England

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?