Agunnarydsstiftelsen

Välkommen till Agunnarydsstiftelsen!

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Sand till beachvolleybollplanen

Från att ha spelat på grus med stenar i fick vi en generös last med...

Serviceorten Agunnaryd

Efter en god dialog med politikerna, och en gnutta kreativt agerande...

Välkommen till Agunnaryd

Invånarantalet i Agunnaryd har sedan 2015 ökat med 7 %. Många av de...
Välkommen!

En levande & attraktiv landsbygd

”Det mesta är ännu ogjort. Låt oss förbli en samling positiva fanatiker, som med orubblig envishet vägrar att acceptera det omöjliga, det negativa. Det vi vill, det kan vi och det skall vi göra tillsammans, underbara framtid.”

 

– Ingvar Kamprad

En möbelhandlares testamente 1976

Familjedag 2019

Under nationaldagen hölls den traditionsenliga familjedagen vid...

Robotgräsklippare

Tack för bidraget till våra robotgräsklippare som installerades på...

Konsert med Gladys Del Pilar

Röda Korset i Agunnaryd beviljas 50 000 kr i bidrag för att täcka...

Familjedag vid bygdegården

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas ett bidrag på 15 000 kr som...

Förlaginsats ALEF

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening (ALEF) tillförs...

Lån till lanthandeln

Agunnarydsstiftelsen stöttar den nya organisationen för...

Glorious future. Have a nice visit in England!

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i...

Agunnaryds sommarfest 2019

Agunnaryds Sockenråd beviljas ett bidrag på 58 000 kr som täckning...

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 58 125 kr i bidrag...

Robotgräsklippare till Ekvallen

Agunnaryds IF beviljas 47 980 kr i bidrag för att till del täcka...

Vill du söka stöd till projekt i Agunnaryds socken?