Agunnarydsstiftelsen

Integritetspolicy

Agunnarydsstiftelsens integritetspolicy

Agunnarydsstiftelsen ansvarar för det som redogörs för i denna integritetspolicy. Vid frågor om vilken information som finns sparad om dig eller för att begära att dina personuppgifter raderas, vänligen kontakta: info@agunnarydsstiftelsen.se

  1. För dig som besöker Agunnarydsstiftelsens hemsida

Genom att besöka hemsidan agunnarydsstiftelsen.se godkänner du de villkor som beskrivs i denna punkt av integritetspolicyn. I samband med din användning av hemsidan samlar vår webbserver information som t.ex. din internetleverantörs domännamn samt vilka sidor på hemsidan som besöks. Informationen hanteras endast med syfte att analysera hur hemsidan används samt för att förbättra hemsidan. Den information som samlas in av vår webbserver kan inte användas för att identifiera dig som besökare.

 

  1. För dig som kontaktar Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsstiftelsen hanterar endast de personuppgifter som du själv väljer att lämna i samband med att du kontaktar oss. Dessa uppgifter används endast för att efter bästa förmåga behandla ditt ärende.

 

  1. För dig som ansöker om stöd från Agunnarydsstiftelsen

När du skickar in en ansökan till Agunnarydsstiftelsen väljer du själv vilka personuppgifter du lämnar. Genom ansökan medger du att alla uppgifter du lämnar får användas för att behandla ärendet. Du medger också att ansökan i sin helhet får arkiveras eftersom det som anges i ansökan är beslutsgrundande för stiftelsen. Arkiverade uppgifter kan komma att användas vid förnyad kontakt med dig.

 

  1. För dig som beviljas stöd från Agunnarydsstiftelsen

När du skickar in en ansökan till Agunnarydsstiftelsen medger du – att om stöd beviljas – får en sammanfattning av det stödet omfattar samt uppgifter om kontaktperson publiceras på hemsidan agunnarydsstiftelsen.se, samt i andra sammanhang i syfte att beskriva stiftelsens ändamålsuppfyllande.