Agunnarydsstiftelsen

Historik

En hyllning till sin hembygd

Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd – ”bonnaheren” som startade och byggde upp världens största möbelföretag. Ingvars företagsamhet har sedan starten inspirerats av den anda som går att finna i det småländska bondesamhället. En anda där alla resurser måste tas tillvara, där individer måste ta eget ansvar men också arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Denna anda är så typisk IKEA, men också så typisk Agunnaryd. Det är också den anda som Ingvar ville stimulera när han grundade Agunnarydsstiftelsen – en hyllning till sin hembygd.

 

Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande landsbygd i Ingvar Kamprads anda. Med de orden i stadgarna och en donation på 6 miljoner kronor grundade Ingvar Agunnarydsstiftelsen år 2011. I augusti 2014 ökade Ingvar på Stiftelsens kapital genom en gåva omfattande 53 miljoner kronor. Det är i huvudsak avkastningen som ska användas för att uppfylla Stiftelsens ändamål.

 

Att i en liten by som Agunnaryd ha en egen stiftelse som ska stimulera utveckling är givetvis en stor förmån som kommer kunna göra skillnad. Men detta får samtidigt inte leda till att vi lutar oss tillbaka och nöjer oss med den avkastning som Stiftelsen kan ge. Det som ska bekostas från annat håll ska också finansieras av ansvarig part även i fortsättningen. Samtidigt måste vi i Agunnaryd också vara ödmjuka inför att engagemang, ideellt arbete och andra resurser måste räcka till. Stiftelsen ska ses som en enda stor utmaning för att ta initiativ som främjar vår egen vardag och närmiljö – en utmaning till det vi kallar Agunnarydsandan.

 

I samband med att Stiftelsen grundades skickade Ingvar med en utmaning där han uppmanade Agunnaryd att på sikt dubblera hans insats i Stiftelsen. Ett budskap som kan tolkas på flera sätt, kanske inte nödvändigtvis en dubblering med avseende på kontanta medel. Men med engagemang och kraftsamling kan vi tillsammans med Stiftelsens avkastning göra någonting redigt bra.

Vi i Agunnaryd är mycket stolta över Ingvar Kamprad och är givetvis oerhört tacksamma för att han tänker på sin hembygd.

 

Bengt Nilsson, ordförande

Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsstiftelsens styrelse på besök hos Ingvar Kamprad i juni 2014. Från vänster Katarina Aronsson, Heidi Åsland, Mikael Andersson, Ingvar Kamprad, Benny Lindahl och Bengt Nilsson.