Agunnarydsstiftelsen

Uppstart ungdomsbrandkår

I december träffade vi ett härligt gäng ungdomar som vill vara med i vår nystartade ungdomsbrandkår. 

På ungdomsbrandkårens övningar kommer vi bland annat lära oss om brandsäkerhet och risker. Exakt vad vi ska göra på våra övningar kommer ungdomar och ledare utveckla tillsammans, och givetvis anpassas aktiviteter till olika åldrar. 

Brandvärnets ungdomsverksamhet skall bidra till en meningsfull fritid för bygdens barn och ungdomar. Målet är att öka barns och ungdomars riskmedvetande och förmåga att agera vid olyckor, samt att främja framtida engagemang inom föreningslivet och därmed skapa en naturlig rekryteringsväg till räddningsvärnet. Ungdomsverksamheten skall verka för trygghet, jämlikhet och inkludering. 

Särskilt tack till LEADER Linné som givit bidrag till ungdomarnas larmställ. Det hela hade heller inte varit möjligt utan Agunnarydsstiftelsens och Allmänna arvsfondens stöd till vårt aktivitetshus. 

Mattias Johansson, Agunnaryds Frivilliga Brandvärn 

Anläggningen har finansierats genom stöd från: