Agunnarydsstiftelsen

Solceller på bygdegården

Vi har investerat solceller som sattes upp 2023. Solcellskapaciteten är 25.00 kWp och förväntas producera ca 25 000 kWh. På detta sätt minskar vi bygdegårdens driftkostnader och bidrar samtidigt till en förnyelsebar energiomställning av samhället. 

Carina Nilsson, Agunnaryds Bygdegårdsförening