Agunnarydsstiftelsen

Aktivitetshus1 och brandstationen är nu klart!

Efter flera års arbete med många ideella timmar och stora investeringar är snart vårt efterlängtade aktivitetshus och brandstation klart. I en liten by måste vi hushålla med resurserna och alltid försöka hitta samordningsvinster i satsningar som görs – på det sättet skapar ett projekt drivkraft i ett annat. Samarbetet mellan flera olika föreningar har verkligen bidragit till en tillsammanskänsla i byn där vi funnit nya gemensamma sätt att ta nästa steg i Agunnaryds utveckling.  

Aktivitetshuset är en mötesplats där rörelse, motion och möten över generationsgränserna möjliggörs. Aktivitetshuset har ett större rum som på enkelt sätt kan anpassas för olika aktiviteter vid olika tillfällen. När en aktivitet avslutas flyttas all utrustning undan och nästa grupp som kommer dit anländer till en tom lokal. Lokalen är planerad för luftgevärsskytte, lek och spel, skytte-, jakt- och golfsimulator, bowls, pingis, dans, gymnastik och ungdomsbrandkår. Men möjligheterna är många fler om någon vill starta upp någon annan aktivitet! Aktivitetshusets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar kan användas av alla som har verksamhet i huset. 

Aktivitetshuset kommer att ha ett större rum som på enkelt sätt kan anpassas för olika aktiviteter vid olika tillfällen. När en aktivitet avslutas flyttas all utrustning undan och nästa grupp som kommer dit anländer till en tom lokal. Lokalen är planerad för luftgevärsskytte, lek och spel, skytte-, jakt- och golfsimulator, bowls, pingis, dans, gymnastik och ungdomsbrandkår. Men möjligheterna är många fler om någon vill starta upp någon annan aktivitet! Aktivitetshusets gemensamma ytor så som fikarum, omklädningsrum och duschar kan användas av alla som har verksamhet i huset. 

Aktivitetshuset är ett samverkansprojekt mellan Skytteföreningen, SPF Seniorerna, Idrottsföreningen och Brandvärnet. 

Ingmar Nilsson, Samordnare för föreningar i samverkan för Aktivitetshus1 samt ordförande Agunnaryds Frivilliga Brandvärn 

Anläggningen har finansierats genom stöd från: