Agunnarydsstiftelsen

Hybridbutik med ny inredning

Agunnaryds Lanthandel AB beviljas 240 000 kr till investeringar i teknik för att skapa en hybridbutik med ökade öppettider, Dessutom ska investeras i ny inredning. 

Kontakt: Lars Kindesjö, Agunnaryds Lanthandel AB