Agunnarydsstiftelsen

Invigningskalas för aktivitetshus och brandstation 

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 100 000 kr i bidrag som delfinansiering av ett invigningskalas i september 2023. 

Kontakt: Ingmar Nilsson, Föreningar i samverkan för Aktivitetshus1