Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid bygdegården 2023

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegården. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd. 

Kontakt: Johnny Andersson, Agunnaryds Bygdegårdsförening