Agunnarydsstiftelsen

Studieresa för klass 6 

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydskolan. Genom ert goda arbete på skolan har ni varit – och förhoppningsvis fortsätter vara – stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni tillsammans ska få ett redigt bra gemensamt minne från er skolgång i Agunnaryd bjuder Agunnarydsstiftelsen på en studieresa. Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på ca 6500 kr för de kostnader som studieresan till Skåne motsvarar. 

Kontakt: Jonna Hagman, Agunnarydskolan