Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsritten 2023

Växjö Distansryttarklubb beviljas upp till 30 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med distanstävlingen Agunnarydsritten 2023. 

Kontakt: Sara Henriksson, Växjö Distansryttarklubb