Agunnarydsstiftelsen

Studieresa för klass 6

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till er ungdomar i klass 6 som till sommaren avslutar er tid på Agunnarydskolan. Genom ert goda arbete på skolan har ni varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att ni tillsammans ska få ett redigt bra gemensamt minne från er skolgång i Agunnaryd bjuder Agunnarydsstiftelsen på en studieresa. Agunnarydsstiftelsen har beslutat att ge ett bidrag på ca 7000 kr för de kostnader som studieresan till Karlskrona motsvarar.