Agunnarydsstiftelsen

Familjedag vid bygdegården 2022

Agunnaryds Bygdegårdsförening beviljas 15 000 kr i bidrag som till del ska täcka kostnader för en Familjedag vid Bygdegården.