Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsritten 2022

Växjö Distansryttarklubb beviljas 10 000 kr i bidrag för diverse omkostnader i samband med distanstävlingen Agunnarydsritten 2022.